Profesionálne služby PZS, BOZP, OPP a školenia

Sme akreditovanou spoločnosťou. Postaráme sa, aby ste splnili všetky zákonné povinnosti v zmysle platnej legislatívy.

O NÁS
Protipožiarne upchávky

Navrhneme – dodáme – nainštalujeme certifikovaný systém HILTI na celom území Slovenska. Zakladáme si na vysokej kvalite prác a profesionálnom prístupe.

PROTIPOŽIARNE UPCHÁVKY
Revízie protipožiarnych zariadení

Zistíme nedostatky, navrhneme optimálne riešenia a vyhotovíme nevyhnutnú dokumentáciu. Postaráme sa o zníženie nákladov na prevádzku PTZ.

VIAC INFORMÁCII

Vyberte si z našich služieb

Každý z našich odborníkov zabezpečí pre vás splnenie zákonných povinností, aby ste sa vyhli finančným postihom a vykoná služby, ktoré prispejú k ochrane vášho majetku a obchodnému úspechu firmy.

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

Profesionálne vykonaná pracovná zdravotná služba zvýši vo vašej firme produktivitu a zníži práceneschopnosť. Sme pripravení vás o tom presvedčiť.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Chráňte zdravie svojich zamestnancov, majetok svojej firmy a zároveň si splňte zákonom danú povinnosť. Zabezpečíme pre vás služby BOZP výhodne a podľa platnej legislatívy.

Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi

Predchádzať vzniku požiarom je nielen zákonnou povinnosťou ale aj základným prvkom ochrany majetku každej firmy. Služby OPP pre vás zabezpečíme v plnom rozsahu.

Predaj hasiacich prístrojov

Obchodná činnosť

Okrem profesionálnych služieb zabezpečujeme aj dodávku protipožiarnych produktov, protipožiarnych upchávok, bezpečnostných značiek a ostatného sortimentu.

Akreditované školiace stredisko BOZP

Akreditované školiace stredisko

Vyškolíme zamestnancov vašej firmy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vyššia efektivita práce a nižšia práceneschopnosť prispejú k úspechu firmy.

Civilná ochrana

Civilná ochrana

Profesionálne zabezpečíme služby civilnej ochrany, ušetríme váš čas aby ste sa mohli venovať riadeniu spoločnosti a znížime náklady, ktoré by ste investovali do vlastného zamestnanca.

banner protipožiarne upchávky
banner protipožiarne upchávky

Sme PYROBOSS, s. r. o.

Image

Od roku 2005 sa stala značka Pyroboss na Slovensku a v zahraničí symbolom spoľahlivosti a odbornosti.

Sme akreditovanou spoločnosťou, a špecializujeme sa na poskytovanie komplexných služieb formou zmluvného outsourcingu právnickým a fyzickým osobám. Postaráme sa aby ste splnili všetky zákonné povinnosti v zmysle platnej legislatívy a vyhli sa tak prípadným finančným postihom. V prípade kontroly zo strany štátnych orgánov vám poskytneme plnú podporu. Ak nás o to požiadate, radi vás budeme zastupovať, zatiaľ čo vy sa budeme venovať riadeniu svojej firmy.

Sme na vašej strane

Zabezpečíme pre vás splnenie všetkých zákonných povinností, aby ste sa vyhli finančným postihom a vykonáme služby, ktoré prispejú k ochrane vášho majetku a obchodnému úspechu firmy.

Kontaktujte nás
podpis

Kontakty

Neváhajte nás kontaktovať. Sme pripravení
odpovedať na vaše otázky.

  • Tel.: 048/413 60 38
  • slovak@pyroboss.sk
  • Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica

Ako vám môžeme pomôcť?

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaj je povinný

Invalid Input

Súhlas so spracovaním osobných údajov je povinný.

Invalid Input