O živote človeka v kritických situáciách rozhoduje schopnosť vedieť sa správne rozhodnúť v priebehu niekoľkých sekúnd. Ten, kto sa ocitol v takejto situácii, pozná hodnotu informácii dôležitých pre záchranu ľudského života. V kurzoch prvej pomoci vás naučíme všetko potrebné aby ste boli pánom situácie a zabezpečili podmienky nevyhnutné pre úspešný zásah odbornej lekárskej pomoci.

Pre koho sú určené kurzy prvej pomoci

Kurzy prvej pomoci sú určené hlavne pre ľudí, ktorých výkon profesie vyžaduje tieto znalosti alebo ich potrebujú v súvislosti s inou činnosťou. Ide o vodičov z povolania, žiadateľov o vodičské oprávnenie, vodičov dopravnej zdravotnej služby, zamestnancov firiem a pod. Medzi účastníkmi však sú aj jednotlivci, ktorí vo vlastnom záujme chcú získať skúsenosti v tejto oblasti čo nám dáva ešte lepší pocit z našej práce.

Čo vás naučíme?

V našom akreditovanom 8-hodinovom kurze vás naučíme ako zachrániť ľudský život, osvojíte si vedomosti a zručností základných postupov správneho poskytovanie prvej pomoci laikmi pri život ohrozujúcich stavoch. Získate pozitívny postoj k poskytovaniu prvej pomoci a k prevencii náhleho ohrozenia života a zdravia.

Máme flexibilné termíny kurzov, takže ich veľmi radi prispôsobíme vašim možnostiam. Pokiaľ ste firma a potrebujete zaškoliť svojich zamestnancov, nastavíme ceny podľa počtu účastníkov. V každom prípade, spoločne spravíme kus dobrej práce. Práce, vďaka ktorej budete schopní zachrániť to najcennejšie - ľudský život.

Pripravíme vám nezáväznú a výhodnú cenovú ponuku na kurzy prvej pomoci