Vypracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti stavieb

Plánujete výstavbu nového objektu alebo meníte spôsob užívania stavby? V tom prípade už viete, že zákon určuje každej fyzickej alebo právnickej osobe - podnikateľovi dodržiavať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavby. Bez projektu požiarnej bezpečnosti stavby (PBS) nie je možné objekt úspešne skolaudovať. Vypracujeme projekt PBS s ohľadom na platnú legislatívu PO a náklady investora (optimalizácia nákladov na stavbu).

Projekt PBS vypracujeme aj pre iné účely

Protipožiarnu bezpečnosť je potrebné riešiť napríklad aj v prípade vývoja nových výrobkov a pri ich využívaní alebo pri posudzovaní zhody výrobkov alebo ich certifikácii. Projekt PBS vám vypracujeme aj pri posudzovaní protipožiarnej bezpečnosti technológii, zariadení a materiálov. Často sa na nás obracajú s požiadavkou na vypracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru právnické ale aj fyzické osoby – podnikatelia.

Naše služby pre vašu firmu

Kontaktujte nás už dnes

Radi Vám pripravíme nezáväznú a výhodnú ponuku na vypracovanie projektov ochrany pred požiarmi.