Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je jednou z prvoradých úloh, ktoré firma zabezpečuje. Primárne tým chráni nielen zdravie svojich zamestnancov a majetok ale zároveň sa snaží splniť si zákonom danú povinnosť. Služby BOZP však nie sú len o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pomáhajú vytvárať priaznivé pracovné podmienky zaručujúce čo najvyššiu efektivitu práce.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je daná zákonom

Ochrana zdravia pri práci je garantovaná ústavou Slovenskej republiky. Štát uplatňuje služby BOZP formou požiadaviek v zákonoch, vyhláškach, nariadeniach vlády a iných predpisoch. Orientácia v legislatíve je veľmi zložitá, preto si mnohé firmy z nevedomosti neplnia zákonom dané povinnosti.

Zamestnávateľovi a fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o BOZP hrozí pokuta až do výšky 100 000 Eur. Ak v dôsledku tohto porušenia vznikne pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, bude pokuta minimálne 33 000 Eur.

Profesionálne služby BOZP majú skutočný prínos

  • Minimalizujú pracovnú úrazovosť
  • Vytvárajú priaznivé pracovné podmienky a zlepšujú pracovné prostredie
  • Obmedzujú negatívne vplyvy pracovného prostredia
  • Zdokonaľujú systém bezpečnosti vo firme

O BOZP sa postaráme v plnom rozsahu a vy získate čas na vedenie firmy

Odbremeníme vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, upozorníme vás na nedostatky, vykonáme všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov a vypracujeme potrebnú dokumentáciu.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam prispôsobíme vykonávanie služieb BOZP priamo podľa vašich podmienok. Vždy navrhneme najvýhodnejšie riešenie a tým ušetríme vaše financie.

Pokiaľ si to budú vyžadovať podmienky, zabezpečíme NONSTOP službu a v prípade potreby vás budeme zastupovať pred kontrolnými orgánmi.

Kontaktujte nás už dnes

Veľmi radi vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku na služby BOZP, PZS, OPP alebo civilnej ochrany. Stačí vyplniť nasledujúci formulár. Údaje označené červenou farbou sú povinné. 

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Invalid Input

Povinný údaj.

Invalid Input

Invalid Input

Povinný údaj.

Tento údaj je povinný. Prosím, vyplňte ho.

Súhlas je povinný pre odoslanie

Invalid Input

banner ponuka kontrola ptz

banner ponuka protipožiarne zariadenia

Naše služby pre vašu firmu

Kontakty

Neváhajte nás kontaktovať. Sme pripravení
odpovedať na vaše otázky.

Ako vám môžeme pomôcť?

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaj je povinný

Invalid Input

Súhlas so spracovaním osobných údajov je povinný.

Invalid Input