Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je jednou z prvoradých úloh, ktoré firma zabezpečuje. Primárne tým chráni nielen zdravie svojich zamestnancov a majetok ale zároveň sa snaží splniť si zákonom danú povinnosť. Služby BOZP však nie sú len o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pomáhajú vytvárať priaznivé pracovné podmienky zaručujúce čo najvyššiu efektivitu práce.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je daná zákonom

Ochrana zdravia pri práci je garantovaná ústavou Slovenskej republiky. Štát uplatňuje služby BOZP formou požiadaviek v zákonoch, vyhláškach, nariadeniach vlády a iných predpisoch. Orientácia v legislatíve je veľmi zložitá, preto si mnohé firmy z nevedomosti neplnia zákonom dané povinnosti.

Zamestnávateľovi a fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o BOZP hrozí pokuta až do výšky 100 000 Eur. Ak v dôsledku tohto porušenia vznikne pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, bude pokuta minimálne 33 000 Eur.

Profesionálne služby BOZP majú skutočný prínos

  • Minimalizujú pracovnú úrazovosť
  • Vytvárajú priaznivé pracovné podmienky a zlepšujú pracovné prostredie
  • Obmedzujú negatívne vplyvy pracovného prostredia
  • Zdokonaľujú systém bezpečnosti vo firme

O BOZP sa postaráme v plnom rozsahu a vy získate čas na vedenie firmy

Odbremeníme vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, upozorníme vás na nedostatky, vykonáme všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov a vypracujeme potrebnú dokumentáciu.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam prispôsobíme vykonávanie služieb BOZP priamo podľa vašich podmienok. Vždy navrhneme najvýhodnejšie riešenie a tým ušetríme vaše financie.

Pokiaľ si to budú vyžadovať podmienky, zabezpečíme NONSTOP službu a v prípade potreby vás budeme zastupovať pred kontrolnými orgánmi.

Naše služby pre vašu firmu

Kontaktujte nás už dnes

Radi Vám pripravíme nezáväznú a výhodnú ponuku na služby BOZP.