Vzdelávanie vodičov patrí medzi povinnosti zamestnávateľa v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v znení zmien a doplnkov. Najprv si vysvetlíme koho chápeme pod pojmom vodič.
  • Vodič „referent“ - je vodič motorového vozidla do 3,5t, ktorý na služobnej ceste vedie vlastné vozidlo alebo vozidlo zamestnávateľa, ale vedenie vozidla nie je jeho hlavnou činnosťou,
  • Opravár, údržbár - opravár alebo údržbár v autoservise, ktorý vykonáva kontrolu, údržbu a opravy motorových vozidiel.

Cieľom školenia je oboznámiť vodičov, vodičov „referentov“, údržbárov alebo opravárov a riadiacich pracovníkov s bezpečnosťou práce pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel.

Informovať o možných ohrozeniach, nebezpečenstvách a rizikách pri ich činnosti. Ooboznámiť o konkrétnych úrazoch, nehodách a „skoroudalostiach“, ktoré sa stali pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel.

Školenie vodičov „referentov“ je nevyhnutnosťou pre činnosť firmy ako z hľadiska bezpečnosti tak aj z hľadiska ochrany majetku.

Naše služby pre vašu firmu

Kontaktujte nás už dnes

Radi Vám pripravíme nezáväznú a výhodnú ponuku na školenia vodičov referentov.