Powered by SmartsuppŠkolenie vodičov referentov
Vzdelávanie vodičov patrí medzi povinnosti zamestnávateľa v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v znení zmien a doplnkov. Najprv si vysvetlíme koho chápeme pod pojmom vodič.
  • Vodič „referent“ - je vodič motorového vozidla do 3,5t, ktorý na služobnej ceste vedie vlastné vozidlo alebo vozidlo zamestnávateľa, ale vedenie vozidla nie je jeho hlavnou činnosťou,
  • Opravár, údržbár - opravár alebo údržbár v autoservise, ktorý vykonáva kontrolu, údržbu a opravy motorových vozidiel.

Cieľom školenia je oboznámiť vodičov, vodičov „referentov“, údržbárov alebo opravárov a riadiacich pracovníkov s bezpečnosťou práce pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel.

Informovať o možných ohrozeniach, nebezpečenstvách a rizikách pri ich činnosti. Ooboznámiť o konkrétnych úrazoch, nehodách a „skoroudalostiach“, ktoré sa stali pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel.

Školenie vodičov „referentov“ je nevyhnutnosťou pre činnosť firmy ako z hľadiska bezpečnosti tak aj z hľadiska ochrany majetku.

Naše služby pre vašu firmu

Kontaktujte nás už dnes

Radi Vám pripravíme nezáväznú a výhodnú ponuku na školenia vodičov referentov.

Kontakty

Neváhajte nás kontaktovať. Sme pripravení
odpovedať na vaše otázky.

Ako vám môžeme pomôcť?

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaj je povinný

Invalid Input

Súhlas so spracovaním osobných údajov je povinný.

Invalid Input