Pri stavebných prácach je často nevyhnutné narušiť požiarno-deliacu konštrukciu. Napríklad z dôvodu vybudovania prechodu káblových trás, PVC alebo kovových rúr. Každé narušenie takejto konštrukcie je potrebné zabezpečiť proti prenosu požiaru a označiť certifikovaným systémom. Naša spoločnosť profesionálne zabezpečí inštaláciu protipožiarnych upchávok.

Navrhneme – dodáme – inštalujeme

Zhodnotíme aktuálny stav a navrhneme vám najvhodnejšie riešenie požiarnych prestupov. Dodávame certifikovaný systém HILTI, zabezpečíme jeho montáž odborne spôsobilou osobou na celom území Slovenska.

Zakladáme si na vysokej kvalite vykonaných prác, prvotriednych produktoch a profesionálnom prístupe, ktoré sú pre našich klientov pridanou hodnotou.

Protipožiarne upchávky

Naše služby pre vašu firmu

Kontaktujte nás už dnes

Radi Vám pripravíme nezáväznú a výhodnú ponuku na protipožiarne upchávky.