Powered by SmartsuppČo je potrebné mať v lekárničke na pracovisku?

Čo je potrebné mať v lekárničke na pracovisku?

Prvé, po čom siahnete pri úraze na pracovisku je lekárnička. Viete, čo by mala obsahovať a aké povinnosti sa vás ako zamestnávateľa v súvislosti s poskytnutím prvej pomoci týkajú?

Výbava lekárničky závisí od druhu vykonávanej práce, prostredia a počtu zamestnancov na pracovisku. Môže byť prenosná, alebo aj nástenná. Prenosná je, samozrejme, nevyhnutná v prípade, že prácu vykonávajú zamestnanci v teréne.

5 vecí, ktoré by vo vašej lekárničke nemali chýbať

  • Obväzový materiál – obväz s kompresom, aspoň 2 balenia sterilných obväzov, gázy, trojrohá šatka. Pre menšie poranenia rýchloobväzy, leukoplast.
  • Liečivá – čierne uhlie, očné kvapky/očný výplach, dezinfekčný prípravok. Žiadne iné liečivá by v lekárničke byť nemali. Neodporúčajú sa ani analgetiká, ktoré môžu mať tlmiace účinky.
  • Zdravotnícke pomôcky ako resuscitačné rúško s ventilom a rukavice prvého kontaktu.
  • Izotermická fólia, aspoň 1 ks pre minimalizovanie úniku tepla zraneného.
  • Teplomer a nožnice s tupou špičkou, pinzeta.

Ak do lekárničky priložíte aj príručku prvej pomoci a kartu prvej pomoci, podstatne zvýšite úspešnosť jej poskytnutia.

Kde umiestniť na pracovisku lekárničku?

Lekárničku je nutné umiestniť na ľahko dostupné miesto pre všetkých zamestnancov, ktorí sú s jej umiestnením oboznámení. Takisto je potrebné viditeľné označenie piktogramom.

Odporúčame určiť zamestnanca, ktorý bude zodpovedný za aktuálny obsah lekárničky, bude pravidelne kontrolovať exspiráciu, staré liečivá a prípravky nahradí novými, prípadne doplní o veci, ktorých potreba vznikne v súvislosti s druhom práce.

Radi vám pomôžeme vypracovať posúdenie zdravotných rizík na pracovisku, v rámci dokumentov pracovnej zdravotnej služby, kde je zahrnutá aj legislatíva týkajúca sa lekárničiek.

Ešte jedna dôležitá informácia

Ako zamestnávateľ by ste mali určiť a odborne spôsobilými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci. Aj s týmto vám veľmi radi pomôžeme. Neváhajte nás kontaktovať.

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Invalid Input

Povinný údaj.

Invalid Input

Invalid Input

Povinný údaj.

Tento údaj je povinný. Prosím, vyplňte ho.

Súhlas je povinný pre odoslanie

Invalid Input