Ponúkame vzdelávanie osôb vykonávajúcich montáž a demontáž lešenia. Naučíme vás aké sú všeobecné požiadavky týkajúce sa práce lešenárov a oboznámime s problematikou práce vo výškach, stavebných prác a prác súvisiacich so stavebnou činnosťou upravenú právnymi predpismi.

Nezabudneme ani na ostatné predpisy určené na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pripravíme vám nezáväznú a výhodnú cenovú ponuku na školenia lešenárov