Predchádzať vzniku požiarov je zákonnou povinnosťou každej fyzickej a právnickej osoby, ktorá prevádzkové priestory vlastní alebo ich má v prenájme. Pokuty za neplnenie si tejto povinnosti siahajú až do výšky 16 596 Eur. Ak zoberieme do úvahy fakt, že poisťovne v prípade požiarov nevyplácajú poškodenej strane, ktorá nezabezpečila služby OPP plnenie, neexistuje dôvod prečo váhať nad zabezpečením týchto služieb.

Čo od vás zákon o ochrane pred požiarmi očakáva

Zákon v zmysle § 9 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a platných legislatívnych predpisov určuje povinnosť každej právnickej a fyzickej osobe – podnikateľovi vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky a odstraňovať zistené nedostatky prostredníctvom technika požiarnej ochrany.

Ušetríme váš čas a znížime náklady na technika PO

Nemusíte vytvárať ďalšie pracovné miesto technika požiarnej ochrany. Zabezpečíme pre vás komplexnú starostlivosť:

  • ušetríme váš čas, ktorý môžete venovať riadeniu spoločnosti,
  • znížime náklady na pracovné miesto technika PO
  • zabezpečíme neustálu informovanosť o všetkých legislatívnych zmenách, inováciách v protipožiarnych systémoch,
  • odborne pripravíme zamestnancov na mimoriadne situácie,
  • vypracujeme aktuálnu dokumentáciu v zmysle platnej legislatívy
  • minimalizujeme riziká vzniku požiaru resp. mimoriadnej udalosti.

V oblasti služieb OPP spravíme pre vás maximum

Ochranu pred požiarmi chápeme ako služby, ktoré  chránia nielen život a zdravie osôb, ale aj majetok organizácie.

Okrem vykonávania preventívnych protipožiarnych hliadok, určenia miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, optimalizujeme počet členov protipožiarnych hliadok. Vykonávame vstupné a periodické školenia o OPP, odborne pripravujeme protipožiarne hliadky, vypracúvame a vedieme dokumentáciu v súlade so skutkovým stavom a aktuálnou legislatívou. Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov je samozrejmosťou.

Pri novostavbách, zmene  užívania stavieb, rekonštrukcii objektov náš tím špecialistov PO výpracuje požadovanú projektovú dokumentáciu (PBS) s dôrazom na predpisy PO a náklady investora.

Za svojou prácou si stojíme

V prípade kontroly orgánmi štátnej správy vás budeme profesionálne zastupovať.

Kontaktujte nás už dnes

Veľmi radi vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku na služby BOZP, PZS, OPP alebo civilnej ochrany. Stačí vyplniť nasledujúci formulár. Údaje označené červenou farbou sú povinné. 

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Invalid Input

Povinný údaj.

Invalid Input

Invalid Input

Povinný údaj.

Tento údaj je povinný. Prosím, vyplňte ho.

Súhlas je povinný pre odoslanie

Invalid Input

banner ponuka kontrola ptz

banner ponuka protipožiarne zariadenia

Naše služby pre vašu firmu

Kontakty

Neváhajte nás kontaktovať. Sme pripravení
odpovedať na vaše otázky.

Ako vám môžeme pomôcť?

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaj je povinný

Invalid Input

Súhlas so spracovaním osobných údajov je povinný.

Invalid Input