Powered by Smartsupp Kto je povinný mať pracovnú zdravotnú službu?

Kto je povinný mať pracovnú zdravotnú službu?

Pracovná zdravotná služba je neoddeliteľnou súčasťou fungovania každej organizácie. Jej úlohou je zabezpečiť zdravé a bezpečné pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov. Kto však musí mať pracovnú zdravotnú? Na túto otázku nájdete odpoveď v nasledujúcich riadkoch.

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na Slovensku stanovuje, že povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu majú všetci zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú aspoň jedného zamestnanca.

To znamená, že ak ste majiteľom firmy, ktorá má na platovej listine aspoň jedného zamestnanca, musíte zabezpečiť dostupnosť pracovnej zdravotnej služby.

Majiteľ firmy si môže vybrať, či chce zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu internými lekármi a zdravotníckym personálom, alebo či sa rozhodne využiť služby externých odborníkov z oblasti pracovnej zdravotnej služby.

Zamestnávatelia s viac ako 20 zamestnancami alebo tí, ktorých zamestnanci vykonávajú činnosti s vysokým rizikom, musia mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu nepretržite.

Výber pracovnej zdravotnej služby, ktorá bude najlepšie vyhovovať požiadavkám firmy a jej zamestnancov, je kľúčový pre udržanie vysokého štandardu ochrany zdravia na pracovisku. Pracovná zdravotná služba je zodpovedná za zabezpečenie zdravého a bezpečného pracovného prostredia, prispieva k spokojnosti a produktivite zamestnancov a zároveň plní zákonné povinnosti zamestnávateľa.

Zákon, ktorý nariaďuje zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby na Slovensku, je Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon stanovuje povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu a detailne popisuje, čo všetko táto služba zahŕňa.

Za nedodržanie tohto zákona môžu byť zamestnávatelia sankcionovaní. V prípade, že zamestnávateľ nesplní svoju povinnosť a nezabezpečí pracovnú zdravotnú službu, môže mu byť uložená pokuta vo výške od 1 000 do 200 000 eur, v závislosti od charakteru a závažnosti porušenia zákona.

Je teda veľmi dôležité, aby si zamestnávatelia boli vedomí svojich povinností a zabezpečili pracovnú zdravotnú službu pre svojich zamestnancov. Nielenže tak dodržia zákon, ale prispievajú aj k zdravému a bezpečnému pracovnému prostrediu, ktoré je kľúčové pre spokojnosť a produktivitu zamestnancov.

Chcete pomôcť s pracovnou zdravotnou službou?

Kontaktujte nás telefonicky na čísle 0908 274 014 alebo prostredníctvom nasledujúceho formuláru. Polia označené červenou farbou, prosím, vyplňte všetky.

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Invalid Input

Povinný údaj.

Invalid Input

Invalid Input

Povinný údaj.

Tento údaj je povinný. Prosím, vyplňte ho.

Súhlas je povinný pre odoslanie

Invalid Input