Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi

Predchádzať vzniku požiarom je nielen zákonnou povinnosťou ale aj základným prvkom ochrany majetku každej firmy. Služby OPP pre vás zabezpečíme v plnom rozsahu.

Služby OPP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Chráňte zdravie svojich zamestnancov, majetok svojej firmy a zároveň si splňte zákonom danú povinnosť. Zabezpečíme pre vás služby BOZP výhodne a podľa platnej legislatívy.

Služby BOZP

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

Profesionálne vykonaná pracovná zdravotná služba zvýši vo vašej firme produktivitu a zníži práceneschopnosť. Sme pripravení vás o tom presvedčiť.

Pracovná zdravotná služba

 

Obchodná činnosť ochrana pred požiarmi

Obchodná činnosť

Okrem profesionálnych služieb zabezpečujeme aj dodávku protipožiarnych produktov, protipožiarnych upchávok, bezpečnostných značiek a ostatného sortimentu.

Obchodná činnosť

Akreditované školiace stredisko

Akreditované školiace stredisko

Vyškolíme zamestnancov vašej firmy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vyššia efektivita práce a nižšia práceneschopnosť prispejú k úspechu firmy.

Školenia BOZP

Služby civilnej ochrany

Civilná ochrana

Profesionálne zabezpečíme služby civilnej ochrany, ušetríme váš čas aby ste sa mohli venovať riadeniu spoločnosti a znížime náklady, ktoré by ste investovali do vlastného zamestnanca.

Civilná ochrana

Profesionálne služby v oblasti PZS, BOZP, OPP a CO

Služby v oblasti pracovnej zdravotnej služby, bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi vykonávame pre klientov z celého Slovenska od roku 2005. Pracujeme zodpovedne, mimoriadne udalosti máme pod kontrolou a riešime ich s chladnou hlavou. Aj preto sa naše služby stali synonymom spoľahlivosti a vysokej odbornosti.

Môžete sa na nás spoľahnúť

Sme akreditovanou spoločnosťou a špecializujeme sa na poskytovanie komplexných služieb formou zmluvného outsourcingu právnickým a fyzickým osobám. Postaráme sa aby ste splnili všetky zákonné povinnosti v zmysle platnej legislatívy a vyhli sa tak prípadným finančným postihom. V prípade kontrol zo strany štátnych orgánov vám poskytneme plnú podporu. Ak nás o to požiadajte, radi vás budeme zastupovať zatiaľ čo vy sa budete venovať riadeniu svojej firmy. Na nás sa môžete spoľahnúť.

Cenová politika

Naše služby v oblasti patria svojou cenou dlhodobo k najvýhodnejším aj preto, že našu spoluprácu zohľadňujeme v cenách. Nie sú to len výhodné ceny, ktorými sa snažíme získať vašu priazeň. Platobné podmienky, termíny dodania tovaru, promptné riešenie udalostí, to všetko je pridanou hodnotu našich služieb.

Budete v dobrých rukách

Naši odborní zamestnanci sa pravidelne vzdelávajú a sledujú aktuálnu legislatívu. Držíme krok s dobou aby sme boli schopní zaistiť kvalifikované riešenie služieb v oblasti PZS, BOZP, OPP a CO nielen vo všetkých regiónoch Slovenska, ale aj v zahraničí.

Neváhajte a oslovte nás už dnes. Zabezpečíme pre vás splnenie všetkých zákonných povinností aby ste sa vyhli finančným postihom a vykonáme služby, ktoré prispejú k ochrane vášho majetku a obchodnému úspechu firmy.

Aktuálne informácie

Rozšírili sme portfólio našich služieb

Kurz prvej pomoci, osvojenie si vedomostí a zručností základných postupov správneho poskytovania prvej pomoci na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci číslo: Z44757-2012-OZdV.

Školenia práce vo výškach zamestnancov pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky. Kontrola osobných ochranných prostriedkov pre činnosti vo výškach (OOP) – laná, karabíny, bezpečnostné postroje, istiace systémy a pod.

banner cenová ponuka na služby PZS, BOZP, OPP, CO

Sme zárukou kvality

CertifikátyPoskytujeme kvalitné služby, ktoré neustále zdokonaľujeme. Zaviedli sme systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a sme držiteľmi viacerých certifikátov.

Kontaktujte nás

PYROBOSS, s. r. o.
Partizánska cesta 71, 974 01  B. Bystrica
Tel./Fax: +421 48 413 60 38

Pobočky:
Prešov: 0905 233 609
Banská Bystrica: 0908 274 014
Bratislava: 0918 624 400