Školenia BOZP, PZS, lešenárov, práce vo výškach

ÚvodŠkoleniaŠkolenia OPP

Školenie z OPP zamestnancov a vedúcich zamestnancov

V zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov sa školenie zamestnancov z ochrany pred požiarmi (ďalej len OPP) vykonáva raz za 24 mesiacov pokiaľ štatutárny orgán neurčí kratšiu lehotu. Školenie vykonáva technik PO. Zákonom daná povinnosť má aj však druhú stranu mince – správne vyškolení zamestnanci jednak prispievajú k ochrane firemného majetku a zároveň aj k ochrane svojich pracovných miest.

Na našich školenia OPP naučíme vašich zamestnancov:

  • aké sú požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch
  • oboznámime ich so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch objednávateľa
  • vysvetlíme riziká o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi
  • kde majú byť rozmiestnené hasiace zariadenia a hasiace prístroje, spojovacie prostriedky a ďalšie vecné prostriedky ochrany pred požiarmi na pracovisku. Vysvetlíme spôsob ich použitia, a oboznámime s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu
  • akým spôsobom sa vyhlasuje požiarny poplach na pracoviskách, aké sú povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu

Školenia z ochrany pred požiarmi vykonávame ako vstupné, pre zamestnancov, ktorí nastupujú na pracovisko a periodické, ktoré sa vykonáva minimálne raz za 24 mesiacov. Jeho periodicitu môže zamestnávateľ podľa svojho uváženia skrátiť.

Nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku na školenia z OPP. Máte záujem o iné, odborné školenia? Navštívte web našej dcérskej spoločnosti UNIŠKO BB s.r.o.

Chcete vedieť viac? Chcete vedieť cenu našich služieb? Napíšte nám

Nemôžeme vám pomôcť bez e-mailového kontaktu. Zadajte ho prosím.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Skutočne nám chcete zaslať prázdnu správu? Napíšte, prosím, s čím Vám môžeme pomôcť.

Odpíšte kontrolný kód

Odpíšte kontrolný kód
Nesprávne odpísaný kontrolný kód. Odpíšte ho, prosím, znovu.

Aktuálne informácie

Rozšírili sme portfólio našich služieb

Kurz prvej pomoci, osvojenie si vedomostí a zručností základných postupov správneho poskytovania prvej pomoci na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci číslo: Z44757-2012-OZdV.

Školenia práce vo výškach zamestnancov pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky. Kontrola osobných ochranných prostriedkov pre činnosti vo výškach (OOP) – laná, karabíny, bezpečnostné postroje, istiace systémy a pod.

banner cenová ponuka na služby PZS, BOZP, OPP, CO

Sme zárukou kvality

CertifikátyPoskytujeme kvalitné služby, ktoré neustále zdokonaľujeme. Zaviedli sme systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a sme držiteľmi viacerých certifikátov.

Kontaktujte nás

PYROBOSS, s. r. o.
Partizánska cesta 71, 974 01  B. Bystrica
Tel./Fax: +421 48 413 60 38

Pobočky:
Prešov: 0905 233 609
Banská Bystrica: 0908 274 014
Bratislava: 0918 624 400