Školenia BOZP, PZS, lešenárov, práce vo výškach

ÚvodŠkoleniaŠkolenia práce vo výškach

Školenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Medzi školenia, ktoré sú povinné v zmysle legislatívy patrí školenie zamestnancov pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Prácou vo výške a nad voľnou hĺbkou je práca, pohyb a iná činnosť osoby, pri ktorej je osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky.

Školenie práce vo výškachOboznamovanie osoby vykonávajúcej práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou sa uskutočňuje najmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o práce vykonávané:

  1. vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy;
  2. z pohyblivej pracovnej plošiny;
  3. z rebríka vo výške nad 5 m.

Vykonávame dva druhy školené práce vo výškach:

  1. práce vo výškach
    Cieľovou skupinou sú zamestnanci a osoby samostatne zárobkovo činné (ďalej len zamestnanci), ktorí vykonávajú činnosti vo výške a nad otvorenou hĺbkou viac ako 1,5 meter, nad nechránenou vodnou hladinou alebo nádržami s nebezpečnou látkou, kde sú chránení kolektívnym alebo osobným zabezpečením.
  2. práce vo výškach zamestnancov pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckejspeleologickej techniky
    Do tejto kategórie patria činnosti vykonávané na lanách za použitia špeciálnej techniky na výstup a zostup po lane s priebežným istením na poistnom lane s použitím technických pomôcok so samouzamykacím systémom, ako aj vybrané lezecké techniky vhodne aplikované pre prístup po lane, záchranné a evakuačné techniky.

Nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku na školenia pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Máte záujem o iné, odborné školenia? Navštívte web našej dcérskej spoločnosti UNIŠKO BB s.r.o.

Chcete vedieť viac? Chcete vedieť cenu našich služieb? Napíšte nám

Nemôžeme vám pomôcť bez e-mailového kontaktu. Zadajte ho prosím.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Skutočne nám chcete zaslať prázdnu správu? Napíšte, prosím, s čím Vám môžeme pomôcť.

Odpíšte kontrolný kód

Odpíšte kontrolný kód
Nesprávne odpísaný kontrolný kód. Odpíšte ho, prosím, znovu.

Aktuálne informácie

Rozšírili sme portfólio našich služieb

Kurz prvej pomoci, osvojenie si vedomostí a zručností základných postupov správneho poskytovania prvej pomoci na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci číslo: Z44757-2012-OZdV.

Školenia práce vo výškach zamestnancov pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky. Kontrola osobných ochranných prostriedkov pre činnosti vo výškach (OOP) – laná, karabíny, bezpečnostné postroje, istiace systémy a pod.

banner cenová ponuka na služby PZS, BOZP, OPP, CO

Sme zárukou kvality

CertifikátyPoskytujeme kvalitné služby, ktoré neustále zdokonaľujeme. Zaviedli sme systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a sme držiteľmi viacerých certifikátov.

Kontaktujte nás

PYROBOSS, s. r. o.
Partizánska cesta 71, 974 01  B. Bystrica
Tel./Fax: +421 48 413 60 38

Pobočky:
Prešov: 0905 233 609
Banská Bystrica: 0908 274 014
Bratislava: 0918 624 400