Ochrana pred požiarmi

ÚvodOchrana pred požiarmiOchrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi

 

Ochrana pred požiarmiPredchádzať vzniku požiarov je zákonnou povinnosťou každej fyzickej a právnickej osoby, ktorá prevádzkové priestory vlastní alebo ich má v prenájme. Pokuty za neplnenie si tejto povinnosti siahajú až do výšky 16 596 Eur. Ak zoberieme do úvahy fakt, že poisťovne v prípade požiarov nevyplácajú poškodenej strane, ktorá nezabezpečila služby OPP plnenie, neexistuje dôvod prečo váhať nad zabezpečením týchto služieb.

Čo od vás zákon o ochrane pred požiarmi očakáva

Zákon v zmysle § 9 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a platných legislatívnych predpisov určuje povinnosť každej právnickej a fyzickej osobe – podnikateľovi vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky a odstraňovať zistené nedostatky prostredníctvom technika požiarnej ochrany.

Ušetríme váš čas a znížime náklady na technika PO

Nemusíte vytvárať ďalšie pracovné miesto technika požiarnej ochrany. Zabezpečíme pre vás komplexnú starostlivosť:

  • ušetríme váš čas, ktorý môžete venovať riadeniu spoločnosti,
  • znížime náklady na pracovné miesto technika PO
  • zabezpečíme neustálu informovanosť o všetkých legislatívnych zmenách, inováciách v protipožiarnych systémoch,
  • odborne pripravíme zamestnancov na mimoriadne situácie,
  • vypracujeme aktuálnu dokumentáciu v zmysle platnej legislatívy
  • minimalizujeme riziká vzniku požiaru resp. mimoriadnej udalosti.

V oblasti služieb OPP spravíme pre vás maximum

Ochranu pred požiarmi chápeme ako služby, ktoré  chránia nielen život a zdravie osôb, ale aj majetok organizácie.

Okrem vykonávania preventívnych protipožiarnych hliadok, určenia miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, optimalizujeme počet členov protipožiarnych hliadok. Vykonávame vstupné a periodické školenia o OPP, odborne pripravujeme protipožiarne hliadky, vypracúvame a vedieme dokumentáciu v súlade so skutkovým stavom a aktuálnou legislatívou. Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov je samozrejmosťou.

Pri novostavbách, zmene  užívania stavieb, rekonštrukcii objektov náš tím špecialistov PO výpracuje požadovanú projektovú dokumentáciu (PBS) s dôrazom na predpisy PO a náklady investora.

Za svojou prácou si stojíme

V prípade kontroly orgánmi štátnej správy vás budeme profesionálne zastupovať.

Pomôžeme aj vašej firme ušetriť prostriedky pri plnení zákonnej povinnosti služieb ochrany pred požiarmi. Sme pripravení presvedčiť vás o našich výhodných cenách. Radi vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku na služby ochrany pred požiarmi.

Chcete vedieť viac? Chcete vedieť cenu našich služieb? Napíšte nám

Nemôžeme vám pomôcť bez e-mailového kontaktu. Zadajte ho prosím.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Skutočne nám chcete zaslať prázdnu správu? Napíšte, prosím, s čím Vám môžeme pomôcť.

Odpíšte kontrolný kód

Odpíšte kontrolný kód
Nesprávne odpísaný kontrolný kód. Odpíšte ho, prosím, znovu.

Sme zárukou kvality

CertifikátyPoskytujeme kvalitné služby, ktoré neustále zdokonaľujeme. Zaviedli sme systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a sme držiteľmi viacerých certifikátov.

Kontaktujte nás

PYROBOSS, s. r. o.
Partizánska cesta 71, 974 01  B. Bystrica
Tel./Fax: +421 48 413 60 38

Pobočky:
Prešov: 0905 233 609
Banská Bystrica: 0908 274 014
Bratislava: 0918 624 400