Civilná ochrana

ÚvodCivilná ochrana

Civilná ochrana

Civilná ochranaCivilná ochrana predstavuje systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku občanov v prípade nehôd, živelných pohrôm a iným mimoriadnych udalostí. Za plnenie úloh zodpovedajú štátne orgány avšak novelou zákona z roku 2012 o civilnej ochrane, NR SR rozšírila povinnosti aj pre fyzické a právnické osoby. Vyznať sa v legislatíve nie je jednoduché a pokuty až do výšky 33 000 Eur sú strašiakom pre každú organizáciu.

Čo požaduje zákon o civilnej ochrane od FO a PO?

  • Okamžite oznámiť mimoriadnu udalosť a navrhnúť opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku obvodnému úradu a obci kde pôsobia.
  • Vypracovať plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, zabezpečiť jeho aktualizáciu v rozsahu určenom obvodným úradom.
  • Zriaďovať jednotky a zariadenia civilnej ochrany podľa vlastného rozhodnutia alebo rozhodnutia obvodného úradu.
  • V súlade s novelou zákona zabezpečiť vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti a spôsobilou osobou vykonávať vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany.

Povinnosti vyplývajúce zo zákona vyriešime za vás

Profesionálne zabezpečíme služby civilnej ochrany, ušetríme váš čas aby ste sa mohli venovať riadeniu spoločnosti a znížime náklady, ktoré by ste investovali do vlastného zamestnanca.

Zabezpečíme neustálu informovanosť zamestnancov, vypracujeme a budeme udržiavať aktuálnu dokumentáciu v zmysle platnej legislatívy.

Využite naše dlhoročné skúsenosti a ceny, ktoré vieme vždy nastaviť na mieru každému klientovi. Radi vás o tom presvedčíme – kontaktujte nás už dnes alebo si nechajte vypracovať nezáväznú cenovú ponuku.

Chcete vedieť viac? Chcete vedieť cenu našich služieb? Napíšte nám

Nemôžeme vám pomôcť bez e-mailového kontaktu. Zadajte ho prosím.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Skutočne nám chcete zaslať prázdnu správu? Napíšte, prosím, s čím Vám môžeme pomôcť.

Odpíšte kontrolný kód

Odpíšte kontrolný kód
Nesprávne odpísaný kontrolný kód. Odpíšte ho, prosím, znovu.

Sme zárukou kvality

CertifikátyPoskytujeme kvalitné služby, ktoré neustále zdokonaľujeme. Zaviedli sme systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a sme držiteľmi viacerých certifikátov.

Kontaktujte nás

PYROBOSS, s. r. o.
Partizánska cesta 71, 974 01  B. Bystrica
Tel./Fax: +421 48 413 60 38

Pobočky:
Prešov: 0905 233 609
Banská Bystrica: 0908 274 014
Bratislava: 0918 624 400