Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

ÚvodBOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

BOZP na pracoviskuPracovné úrazy, havárie a ostatné mimoriadne udalosti sú strašiakom v každej firme. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je preto jednou z prvoradých úloh, ktoré firma zabezpečuje. Primárne tým chráni nielen zdravie svojich zamestnancov a majetok ale zároveň sa snaží splniť si zákonom danú povinnosť. Služby BOZP však nie sú len o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pomáhajú vytvárať priaznivé pracovné podmienky zaručujúce čo najvyššiu efektivitu práce.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je daná zákonom

Ochrana zdravia pri práci je garantovaná ústavou Slovenskej republiky. Štát uplatňuje služby BOZP formou požiadaviek v zákonoch, vyhláškach, nariadeniach vlády a iných predpisoch. Orientácia v legislatíve je veľmi zložitá, preto si mnohé firmy z nevedomosti neplnia zákonom dané povinnosti.

Zamestnávateľovi a fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o BOZP hrozí pokuta až do výšky 100 000 Eur. Ak v dôsledku tohto porušenia vznikne pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, bude pokuta minimálne 33 000 Eur.

Profesionálne služby BOZP majú skutočný prínos

  • Minimalizujú pracovnú úrazovosť
  • Vytvárajú priaznivé pracovné podmienky a zlepšujú pracovné prostredie
  • Obmedzujú negatívne vplyvy pracovného prostredia
  • Zdokonaľujú systém bezpečnosti vo firme

O BOZP sa postaráme v plnom rozsahu a vy získate čas na vedenie firmy

Odbremeníme vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, upozorníme vás na nedostatky, vykonáme všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov a vypracujeme potrebnú dokumentáciu.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam prispôsobíme vykonávanie služieb BOZP priamo podľa vašich podmienok. Vždy navrhneme najvýhodnejšie riešenie a tým ušetríme vaše financie.

Pokiaľ si to budú vyžadovať podmienky, zabezpečíme NONSTOP službu a v prípade potreby vás budeme zastupovať pred kontrolnými orgánmi.

Kontaktujte nás už dnes. Radi Vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku na služby BOZP a presvedčíme vás, že profesionálne služby BOZP nie sú len povinnosťou ale reálnym prínosom pre vašu firmu.

Chcete vedieť viac? Chcete vedieť cenu našich služieb? Napíšte nám

Nemôžeme vám pomôcť bez e-mailového kontaktu. Zadajte ho prosím.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Skutočne nám chcete zaslať prázdnu správu? Napíšte, prosím, s čím Vám môžeme pomôcť.

Odpíšte kontrolný kód

Odpíšte kontrolný kód
Nesprávne odpísaný kontrolný kód. Odpíšte ho, prosím, znovu.

Sme zárukou kvality

CertifikátyPoskytujeme kvalitné služby, ktoré neustále zdokonaľujeme. Zaviedli sme systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a sme držiteľmi viacerých certifikátov.

Kontaktujte nás

PYROBOSS, s. r. o.
Partizánska cesta 71, 974 01  B. Bystrica
Tel./Fax: +421 48 413 60 38

Pobočky:
Prešov: 0905 233 609
Banská Bystrica: 0908 274 014
Bratislava: 0918 624 400