Školenia BOZP, PZS, lešenárov, práce vo výškach

ÚvodŠkoleniaŠkolenie vodičov referentov

Školenie vodičov „referentov“

Vzdelávanie vodičov patrí medzi povinnosti zamestnávateľa v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v znení zmien a doplnkov. Najprv si vysvetlíme koho chápeme pod pojmom vodič.

  • Školenie vodičov referentovVodič „referent“ - je vodič motorového vozidla do 3,5t, ktorý na služobnej ceste vedie vlastné vozidlo alebo vozidlo zamestnávateľa, ale vedenie vozidla nie je jeho hlavnou činnosťou,
  • Opravár, údržbár - opravár alebo údržbár v autoservise, ktorý vykonáva kontrolu, údržbu a opravy motorových vozidiel.

Cieľom školenia je oboznámiť vodičov, vodičov „referentov“, údržbárov alebo opravárov a riadiacich pracovníkov s bezpečnosťou práce pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel.

Informovať o možných ohrozeniach, nebezpečenstvách a rizikách pri ich činnosti. Ooboznámiť o konkrétnych úrazoch, nehodách a „skoroudalostiach“, ktoré sa stali pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel.

Školenie vodičov „referentov“ je nevyhnutnosťou pre činnosť firmy ako z hľadiska bezpečnosti tak aj z hľadiska ochrany majetku.

Nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku na školenia vodičov referentov. Máte záujem o iné, odborné školenia? Navštívte web našej dcérskej spoločnosti UNIŠKO BB s.r.o.

Chcete vedieť viac? Chcete vedieť cenu našich služieb? Napíšte nám

Nemôžeme vám pomôcť bez e-mailového kontaktu. Zadajte ho prosím.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Skutočne nám chcete zaslať prázdnu správu? Napíšte, prosím, s čím Vám môžeme pomôcť.

Odpíšte kontrolný kód

Odpíšte kontrolný kód
Nesprávne odpísaný kontrolný kód. Odpíšte ho, prosím, znovu.

Aktuálne informácie

Rozšírili sme portfólio našich služieb

Kurz prvej pomoci, osvojenie si vedomostí a zručností základných postupov správneho poskytovania prvej pomoci na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci číslo: Z44757-2012-OZdV.

Školenia práce vo výškach zamestnancov pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky. Kontrola osobných ochranných prostriedkov pre činnosti vo výškach (OOP) – laná, karabíny, bezpečnostné postroje, istiace systémy a pod.

banner cenová ponuka na služby PZS, BOZP, OPP, CO

Sme zárukou kvality

CertifikátyPoskytujeme kvalitné služby, ktoré neustále zdokonaľujeme. Zaviedli sme systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a sme držiteľmi viacerých certifikátov.

Kontaktujte nás

PYROBOSS, s. r. o.
Partizánska cesta 71, 974 01  B. Bystrica
Tel./Fax: +421 48 413 60 38

Pobočky:
Prešov: 0905 233 609
Banská Bystrica: 0908 274 014
Bratislava: 0918 624 400