O nás

ÚvodO násProfil spoločnosti

Profil

Služby v oblasti pracovnej zdravotnej služby, bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi vykonávame pre klientov z celého Slovenska od roku 2005. Pracujeme zodpovedne, mimoriadne udalosti máme pod kontrolou a riešime ich s chladnou hlavou. Aj preto sa naše služby stali synonymom spoľahlivosti a vysokej odbornosti.

Môžete sa na nás spoľahnúť

Sme akreditovanou spoločnosťou a špecializujeme sa na poskytovanie komplexných služieb formou zmluvného outsourcingu právnickým a fyzickým osobám. Postaráme sa aby ste splnili všetky zákonné povinnosti v zmysle platnej legislatívy a vyhli sa tak prípadným finančným postihom. V prípade kontrol zo strany štátnych orgánov vám poskytneme plnú podporu. Ak nás o to požiadajte, radi vás budeme zastupovať zatiaľ čo vy sa budeme venovať riadeniu svojej firmy. Na nás sa môžete spoľahnúť.

Vždy navrhneme najlepšie riešenie s ohľadom váš rozpočet

Naše služby v oblasti patria svojou cenou dlhodobo k najvýhodnejším aj preto, že našu spoluprácu zohľadňujeme v cenách. Nie sú to len výhodné ceny, ktorými sa snažíme získať vašu priazeň. Platobné podmienky, termíny dodania tovaru, promptné riešenie udalostí, to všetko je pridanou hodnotu našich služieb.

Budete v dobrých rukách

Neustále vzdelávame našich zamestnancov a sledujeme aktuálnu legislatívu. Držíme krok s dobou aby sme boli schopní zaistiť kvalifikované riešenie služieb v oblasti PZS, BOZP, OPP a CO nielen vo všetkých regiónoch Slovenska, ale aj v zahraničí.

Neváhajte a oslovte nás už dnes. Zabezpečíme pre vás splnenie všetkých zákonných povinností aby ste sa vyhli finančným postihom a vykonáme služby, ktoré prispejú k ochrane vášho majetku a obchodnému úspechu firmy.

Ing. Ján Slovák
konateľ spoločnosti

Názov spoločnosti: PYROBOSS, s. r. o.
Sídlo spoločnosti: Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica
Korešpondenčná adresa: Partizánska cesta 71, 974 01 B. Bystrica
Tel./Fax: +421 48 413 60 38
IČO: 36 644 048
IČ DPH: SK2022107857
Oficiálna pracovná doba: 07.00 - 15.30 h
Mimoriadne udalosti: non - stop

Chcete vedieť viac? Chcete vedieť cenu našich služieb? Napíšte nám

Nemôžeme vám pomôcť bez e-mailového kontaktu. Zadajte ho prosím.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Skutočne nám chcete zaslať prázdnu správu? Napíšte, prosím, s čím Vám môžeme pomôcť.

Odpíšte kontrolný kód

Odpíšte kontrolný kód
Nesprávne odpísaný kontrolný kód. Odpíšte ho, prosím, znovu.

Aktuálne informácie

Rozšírili sme portfólio našich služieb

Kurz prvej pomoci, osvojenie si vedomostí a zručností základných postupov správneho poskytovania prvej pomoci na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci číslo: Z44757-2012-OZdV.

Školenia práce vo výškach zamestnancov pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky. Kontrola osobných ochranných prostriedkov pre činnosti vo výškach (OOP) – laná, karabíny, bezpečnostné postroje, istiace systémy a pod.

banner cenová ponuka na služby PZS, BOZP, OPP, CO

Sme zárukou kvality

CertifikátyPoskytujeme kvalitné služby, ktoré neustále zdokonaľujeme. Zaviedli sme systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a sme držiteľmi viacerých certifikátov.

Kontaktujte nás

PYROBOSS, s. r. o.
Partizánska cesta 71, 974 01  B. Bystrica
Tel./Fax: +421 48 413 60 38

Pobočky:
Prešov: 0905 233 609
Banská Bystrica: 0908 274 014
Bratislava: 0918 624 400