Školenia BOZP, PZS, lešenárov, práce vo výškach

ÚvodŠkoleniaŠkolenia BOZP

Školenie z BOZP pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

Vzdelávanie zamestnancov je jednou z povinností zamestnávateľa v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v znení zmien a doplnkov. V rámci tohto vzdelávania zamestnanci nadobudnú vedomosti o tom ako majú bezpečne vykonávať prácu, na aké riziká si majú pri práci dávať pozor, prípadne aké činnosti sú pre nich zakázané.

Účelom školenia BOZP pre zamestnávateľa nie je len plnenie si povinností daných zákonom. Profesionálne vykonané školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zaručí zníženie počtu pracovných úrazov a vyššiu produktivitu práce.

Školenie zamestnancov z BOZP rozdeľujeme na tri typy:

  1. Vstupné školenie. Vykonáva sa pri nástupe do zamestnania ešte pred zaradením na pracovisko.
  2. Periodické školenie. Vykonáva sa raz za dva roky pričom jeho periodicitu môže zamestnávateľ podľa svojho uváženia skrátiť.
  3. Školenie pri preradení na inú funkciu. Vykonáva sa pri preradení zamestnanca na inú funkciu – prácu resp. pokiaľ sa mení charakter rizika práce.

Nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku na školenia BOZP. Máte záujem o iné, odborné školenia? Navštívte web našej dcérskej spoločnosti UNIŠKO BB s.r.o.

Chcete vedieť viac? Chcete vedieť cenu našich služieb? Napíšte nám

Nemôžeme vám pomôcť bez e-mailového kontaktu. Zadajte ho prosím.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Skutočne nám chcete zaslať prázdnu správu? Napíšte, prosím, s čím Vám môžeme pomôcť.

Odpíšte kontrolný kód

Odpíšte kontrolný kód
Nesprávne odpísaný kontrolný kód. Odpíšte ho, prosím, znovu.

Aktuálne informácie

Rozšírili sme portfólio našich služieb

Kurz prvej pomoci, osvojenie si vedomostí a zručností základných postupov správneho poskytovania prvej pomoci na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci číslo: Z44757-2012-OZdV.

Školenia práce vo výškach zamestnancov pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky. Kontrola osobných ochranných prostriedkov pre činnosti vo výškach (OOP) – laná, karabíny, bezpečnostné postroje, istiace systémy a pod.

banner cenová ponuka na služby PZS, BOZP, OPP, CO

Sme zárukou kvality

CertifikátyPoskytujeme kvalitné služby, ktoré neustále zdokonaľujeme. Zaviedli sme systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a sme držiteľmi viacerých certifikátov.

Kontaktujte nás

PYROBOSS, s. r. o.
Partizánska cesta 71, 974 01  B. Bystrica
Tel./Fax: +421 48 413 60 38

Pobočky:
Prešov: 0905 233 609
Banská Bystrica: 0908 274 014
Bratislava: 0918 624 400