Ochrana pred požiarmi

ÚvodOchrana pred požiarmiKontroly a zabezpečenie opráv

Kontroly a zabezpečenie opráv

Kontrola a servis protipožiarnych a technických zariadení a vodovodov

Kontroly požiarno-technických zariadení sú predovšetkým prevenciou pred zlyhaním techniky v prípade mimoriadnych udalostí – požiarov a následne splnením si povinností určených zákonom. Naši klienti oceňujú aj ďalšiu výhodu a tou je zníženie nákladov na ich prevádzku.

Kontrola hasiacich prístrojov – alfa a omega protipožiarnej ochrany

Jednou z povinností určených zákonom v oblasti protipožiarnej ochrany je kontrola hasiacich prístrojov jeden krát za 12 mesiacov alebo jedenkrát za 24 mesiacov pokiaľ to určuje výrobca. Dôkladnou kontrolou zistené nevyhovujúce prístroje nahradíme plne funkčnými čím zároveň znížime náklady za nadbytočné skladovanie záložných hasiacich prístrojov.

Kontroly vykonávame aj tzv. tlakovou skúškou kedy zisťujeme či nie je funkcia hasiaceho prístroja znížená poklesom tlaku prípadne či nebol prístroj použitý alebo poškodený. Tlakové skúšky vykonávame v perióde 3 alebo 5 rokov v závislosti od typu hasiaceho prístroja.

Výstupom kontroly a opravy hasiacich prístrojov je nevyhnutná dokumentácia.

Kontrola a údržba požiarnych uzáverov

Pod požiarnym uzáverom chápeme požiarne dvere, požiarne klapky, požiarne okno, dopravníkový uzáver alebo oddeľujúcu konštrukciu.

Kontrolu požiarnych uzáverov vykonáva technik požiarnej ochrany a spočíva z otestovania jeho funkčnosti a overenia vybavenosti . Údržba naopak môže vykonávať výrobca požiarneho uzáveru a to v prípade, že si vykonávanie údržby vyhradil v prevádzkových predpisoch alebo bol o jej vykonanie požiadaný vlastníkom, nájomcom alebo správcom nehnuteľnosti.

Údržba pozostáva z preventívnej prehliadky, opravy a prehliadky.

Okrem uvedených činností vykonáme dodávku požiarnych uzáverov. Vykonáme inštaláciu vrátane stavebných prác, vyhotovíme dokumentáciu a zabezpečíme označenie v zmysle platnej legislatívy.

Kontrola požiarnych vodovodov a hydrantov

Ďalšou zákonom určenou povinnosťou každej právnickej a fyzickej osobe je kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov. Povinnosť sa týka napr. podzemných a nadzemných hydrantov, výtokových stojanov alebo plniacich miest.

Skontrolujeme prístup k odberným miestam a hadicovým zariadeniam, ich prevádzkové parametre, označenie, vybavenosť a samozrejme ich funkčnosť.

Rovnako ako v prípade hasiacich prístrojov aj v tomto prípade vykonáme tlakovú skúšku hydrantových hadíc, ktorou zistíme jej technický stav a funkčnosť.

Všetky nedostatky promptne odstránime a vyhotovíme dokumentáciu o kontrole.

V každej oblasti kontroly a servisu protipožiarnych a technických zariadení, navrhneme najefektívnejšie riešenie a odbremeníme vás od neustále sledovania aktuálnej legislatívy. Nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku.

Chcete vedieť viac? Chcete vedieť cenu našich služieb? Napíšte nám

Nemôžeme vám pomôcť bez e-mailového kontaktu. Zadajte ho prosím.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Skutočne nám chcete zaslať prázdnu správu? Napíšte, prosím, s čím Vám môžeme pomôcť.

Odpíšte kontrolný kód

Odpíšte kontrolný kód
Nesprávne odpísaný kontrolný kód. Odpíšte ho, prosím, znovu.

Sme zárukou kvality

CertifikátyPoskytujeme kvalitné služby, ktoré neustále zdokonaľujeme. Zaviedli sme systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a sme držiteľmi viacerých certifikátov.

Kontaktujte nás

PYROBOSS, s. r. o.
Partizánska cesta 71, 974 01  B. Bystrica
Tel./Fax: +421 48 413 60 38

Pobočky:
Prešov: 0905 233 609
Banská Bystrica: 0908 274 014
Bratislava: 0918 624 400