Powered by Smartsupp Práca v sklade a BOZP

Práca v sklade a BOZP

Vedeli ste, že priestor medzi regálmi v sklade musí byť v prípade ručnej obsluhy min. 0,8 m? Alebo že maximálna výška stohu, takisto pri ručnom vykladaní, musí byť maximálne 2m? V tomto článku vám prezradíme niekoľko opatrení, ktoré v rámci BOZP dokážu v skladoch minimalizovať riziko pracovných úrazov alebo problémov pri kontrolách štátnymi orgánmi. 

 

Existujú rôzne druhy skladov, líšia sa výbavou, usporiadaním, vyhotovením. Jedno však majú spoločné – bezpečnosť. Veríme, že nasledujúce opatrenia pomôžu zvýšiť bezpečnosť aj vo vašom sklade:

  • Prístup k uzáverom vody, plynu a elektriny musí byť stále bezproblémový.
  • Taktiež aj prístup k únikovým východom musí byť bezproblémový. V obidvoch prípadoch nemôžu tvoriť prekážku žiadne predmety.
  • Zamestnanci musia byť vybavení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Samozrejme, musia byť informovaní o ich správnom používaní.
  • Regály musia byť trvalo označené štítkami, na ktorých je uvedená najvyššia nosnosť bunky, počet buniek v stĺpci a nosnosť stĺpca.
  • Prístup k regálom musí byť bez prekážok.
  • Regály je potrebné kontrolovať minimálne raz za rok. V prípade potreby je nevyhnutné vykonať údržbu. Nevyhovujúce regály je potrebné označiť zákazom používania a zabrániť ich používaniu.
  • Regály musia byť zabezpečené a stabilné.
  • Obsluha regálov nad 1,8 m musí byť realizovaná z bezpečných rebríkov alebo manipulačných plošín a pod.
  • Pokiaľ sa v sklade pohybujú aj vozidlá, je potrebné komunikáciu pre vozidlá zreteľne vyznačiť neprerušovanými pásmi výraznej farby, prednostne bielej alebo žltej, samozrejme, so zreteľom na farbu podkladu.
  • Komunikácia pre chodcov sa musí označiť s ohľadom na počet osôb, ktoré ich budú používať. Šírka min. 1 100 mm je povinná pri počte 100 osôb, 1 650 mm pri počte od 100 do 300 osôb a 2 200 mm pri počte nad 300 osôb.

Ako zamestnávateľ by ste nemali zabudnúť na povinnosť určiť vo svojom vnútornom predpise pravidlá pohybu chodcov po komunikáciách v sklade.

Preťažovanie regálov, lezenie na regály a používanie regálov, pokiaľ nie sú dostatočne stabilné, je, samozrejme, zakázané.

Aké sú najčastejšie nedostatky v skladoch?

V praxi sa často stretávame s nepriechodnými cestami k únikovým východom, absenciou potrebných OOPP u zamestnancov, nedostatočným značením uličiek pre chodcov a manipulačných uličiek pre vozíky, chýbajúcou evidenciou OOPP alebo vnútornými predpismi na zaistenie BOZP pri manipulácii s bremenami.

Žiaľ, za viac ako 20 rokov praxe môžeme potvrdiť, že aj ten najmenší nedostatok môže spôsobiť vašej firme veľké problémy.

Neváhajte nás kontaktovať

Pomôžeme vám vypracovať kvalitné interné predpisy, nájdeme optimálne riešenia pre prácu v sklade bez pracovných úrazov, pokút a ušetríme váš čas, ktorý môžete venovať svojej firme.

Kontaktujte nás telefonicky na čísle 0908 274 014 alebo prostredníctvom nasledujúceho formuláru. Polia označené červenou farbou, prosím, vyplňte všetky.

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Invalid Input

Povinný údaj.

Invalid Input

Invalid Input

Povinný údaj.

Tento údaj je povinný. Prosím, vyplňte ho.

Súhlas je povinný pre odoslanie

Invalid Input