O nás

Dopyt na kontroly PTZ

Veľmi radi vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku na kontrolu požiarnotechnických zariadení Stačí vyplniť nasledujúci formulár. Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Hasiace prístroje

Kontrola prenosného hasiaceho prístroja:
Invalid Input
Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja
Invalid Input
Vyradenie hasiaceho prístroja:
Invalid Input

Kontrola a tlaková skúška požiarnych vodovodov

Požiarny vodovod D25, C52:
Invalid Input
Hadicový naviják A25, A33:
Invalid Input
Hydrant B75 - nadzemný:
Invalid Input

Tlaková skúška požiarnych hadíc

Hadica plochá D25/20 m, C52/20 m:
Invalid Input
Hadica tvarovostála A25/20 a 30 m, A33/20 a 30 m:
Invalid Input

Požiarne uzávery

Preventívna údržba požiarneho uzáveru 1 x 12 mesiacov:
Invalid Input
Vypracovanie denníka požiarneho uzáveru:
Invalid Input

Kontaktné údaje

Názov organizácie (*)
Tento údaj je povinný, vyplňte ho prosím
Kontaktná osoba: (*)
Tento údaj je povinný
Kontaktný telefón: (*)
Tento údaj je povinný, vyplňte ho prosím
Váš E-mail: (*)
Tento údaj je povinný, vyplňte ho prosím
Odpíšte prosím kontrolný kód: (*) Odpíšte prosím kontrolný kód:
Nesprávne odpísaný kontrolný kód. Odpíšte ho znovu.
  

Spoločnosti PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol, som poskytol spoločnosti PYROBOSS, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami spoločnosti za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu obchodnej spolupráce medzi našimi spoločnosťami, alebo na účel zavedenia zmluvných vzťahov podľa §7 ods. 4 písm. b) zákon č. 428/2002 Z.z., ako aj so zadielaním elektronickej pošty na uvedenú adresu. Tento súhlas udeľujem na dobu trvania našej obchodnej spolupráce.

Aktuálne informácie

Rozšírili sme portfólio našich služieb

Kurz prvej pomoci, osvojenie si vedomostí a zručností základných postupov správneho poskytovania prvej pomoci na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci číslo: Z44757-2012-OZdV.

Školenia práce vo výškach zamestnancov pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky. Kontrola osobných ochranných prostriedkov pre činnosti vo výškach (OOP) – laná, karabíny, bezpečnostné postroje, istiace systémy a pod.

banner cenová ponuka na služby PZS, BOZP, OPP, CO